Kuoronjohtaja

Noora

Moi!

Nimeni on Noora Määttä ja olen Lohjan Kamarikuoron johtaja.
Olen laulaja ja kuoronjohtaja ja tämä ”duo” tekee minusta mielestäni hyvän kuoronjohtajan. Vahvan laulutaustani vuoksi kiinnitän kuoronjohtajana erityisesti huomiota siihen, miten kuorolaiset käyttävät lauluääntään ja pyrin keksimään jokaiselle sopivat metodit oman äänensä kehittämiseen. Näin myös koko kuoron sointi kasvaa ja kehittyy.

Olen intohimoinen muusikko ja kehitän itseäni jatkuvasti ja uskon, että tämä näkyy myös pedagogiikassani. Mielestäni on tärkeää että laulajat saavat onnistumisen kokemuksia ja elämyksiä kuorossa laulamisesta.

Valmistelemme laulettavan ohjelmiston yhdessä kuoron hallituksen ja muiden kuorolaisten kanssa. Minulle on tärkeintä johtajana se, että laulajat ovat motivoituneita laulettavasta materiaalista. Lohjan Kamarikuoro on lämmin, musiikkia rakastava sekakuoro.
Tervetuloa mukaan toimintaamme!

Noora Määttä,
laulaja, kuoronjohtaja ja musiikkipedagogi

rpt